Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

De bron in ons voedt zich met allerlei aspecten die we zijn. Hoe meer we de bron voeden, des te meer worden we gedwongen te kijken wat er binnen ons zelf gebeurt. In de huidige tijd zien we dat de druk van de evolutie toeneemt. Een verantwoordelijkheid dragen t.o.v anderen vergt een steeds groter wordende kunst – een voorbeeld van hoe het wel zal kunnen zijn, is nu zoek geraakt. Deze kunst is nodig om de balans terug te vinden in dat we allen gelijk zijn. Mensen die bijvoorbeeld hogere posities bekleden, komen hierdoor onder grote druk te staan. Zij mogen keuzes maken welke kant ze opgaan. Het volk maakt haar keuzes maar haar ogen worden langzaam geopend. Dit zorgt ervoor dat de gelijkheid van de samenleving steeds duidelijker wordt en tegelijkertijd is er het steeds groter wordend besef dat het anders moet vanuit de innerlijke beleving en dat er gewerkt mag worden vanuit gelijkwaardigheid die innerlijke wijsheid vertegenwoordigt.

Find this content useful? Share it with your friends!