Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Wanneer we terug gaan in de tijd zien we grote veranderingen sinds de televisie steeds meer haar intrede deed. We overzagen de gevolgen niet van de beelden waarnaar we begonnen te kijken, Voorbeeld : hartstocht en geweld en de bijkomende humor daarrond in films, entertainment, … begonnen steeds extremer te worden. De meesten van ons beseffen niet dat dit een groot effect kan hebben op de samenleving.  In die tijd zagen we bvb Alfred Hitchcock met films die onze zenuwen enorm belasten. Nu zijn er films/programma’s die wel heel ver gaan in alle soorten van beleving met daar tussenin agressieve reclame. Daarnaar kijken nu onze nieuwsgierige kinderen die de wereld willen ontdekken.

In vakgebied wordt dit wel de lagere astrale krachten genoemd, die gevoed worden naar de massa toe. De opvatting van wetenschappers ‘De mens zelf kan daar van leren en het kan geen kwaad’  gaat niet meer op. In onze bewustwording leeft een ander verhaal en ook zijn we ons niet bewust dat alles wat via draaggolven (elektromagnetische energie) overgebracht worden, ook – zonder dat wij het zien – in ons systeem, ons lichaam dus. De gevolgen dragen we nu al en het wordt steeds erger sinds de komst van internet etc..  Elektromagnetisme is een niet te onderschatten iets.

We zien toenames van verschillende soorten kanker, agressie en vele andere vormen van stoornissen waarmee de mensheid te kampen heeft. We zijn macht en geweld steeds normaler gaan vinden en schuwen niet om dusdanig ook geweld in allerlei vormen toe te passen.

Hoewel we technologisch gezien grote vooruitgang hebben geboekt, is de moraal etc zoekgeraakt. psychisch gezien hebben we tot nu toe weinig vooruitgang geboekt. Erger nog het, aantal mensen met depressieve klachten groeit gestaag door. Klachten behandelen zonder iets aan de oorzaken te doen, helpt niet.

De noodzaak dat ieder die iets uitzendt, zich daarover eerst bezint, is groot. Het zou goed zijn dat vooral de mensen die bezig zijn met het maken van programma’s, films, games, entertainment, verslaggeving, kortom de hele media, hiermee beginnen rekening te houden. Toch kan elk individu dat bvb via de sociale media zich uit ook meewerken.  ‘What are we doing?’

TVNR hoopt dan ook dat vanuit ons gezichtspunt hier meer aandacht aan geschonken wordt opdat de samenleving weer leefbaarder wordt voor iedereen.

 

 

Find this content useful? Share it with your friends!