Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Ik noem dit zo daar de werking van deze specifieke zetel in je hoofd bijzonder is. De hypothalamus zetelt in je hoofd ergens boven je hypofyse. De hypofyse zorgt zoals je waarschijnlijk weet voor de hormonenhuishouding. De hypothalamus registreert alles wat je hersenen ontvangen en uitzenden. Daar is geen gevoel, emotie of wat dan ook. Het is de brug naar de ziel zeg maar. Wanneer ons denken verstoord is, registreert de hypothalamus dit en zendt signalen uit naar andere organen. Dit alles gebeurt niet alles op fysiek maar ook op energetisch niveau (men zou het elektromagnetische krachten kunnen noemen die de werking doorzenden). Het is daarom van belang dat bijvoorbeeld acupunctuur gebruikt wordt om deze e.m. ( elektromagnetisme ) te ondersteunen. Ons lichaam reageert heel precies op de energie die in dit kamertje (hypothalamus) aanwezig is. Wanneer we bewust worden van onze innerlijke werking komt er energie vrij en het allereerste signaal wordt meestal opgevangen door de hypofyse. Deze stuurt dan hormonen uit die het lichaam verder in werking stelt. Als je de hypofyse ontleedt, zie je dat ze bestaat uit 2 delen, rechts en links. Dit vertegenwoordigt het mannelijke en het vrouwelijke. Door de evolutie heen zien we grote veranderingen in het gedrag van man en vrouw. Alle energie die in dit kamertje huisvest kan beschreven worden als kosmische data van het leven nu en de vorige levens die we hebben beleefd. Als je in coma geraakt, kom je in dat kamertje, je hoort vaak dingen van buiten maar je kan niet reageren. Een energetische bescherming van ziel en lichaam. De absolute stilte is noodzakelijk om te kunnen regenereren. Vanuit de kosmos, andere kant, kunnen helpende zielen je benaderen. Via telepathie is het mogelijk om daar te geraken en met je in verbinding te komen. Men bespreekt dan de traumatische ervaringen en of je mag kiezen om te blijven of om over te gaan (daar wordt duidelijk of het jouw tijd is). Je begrijpt dus dat dit kamertje een zeer belangrijk orgaan is. Het is de uiteindelijke regelaar van de ziel naar het lichaam. Bij grote veranderingen in het bewustzijn worden signalen naar de hypofyse en het endocriene klierstelsel gestuurd. Hierdoor zien we dat het lichaam verandert. Nauw verbonden met de hypothalamus is het zenuwstelsel dat via de piramidebaan loopt. De driehoekige ‘ zenuw ’ stuurt dan de signalen naar het zenuwstelsel. Maar ook energetisch gebeurt er iets wonderlijks. De driehoekige vorm werkt als een prisma en breekt het licht in kleuren naar desbetreffende organen en chakra’s. De organen vertegenwoordigen planeten waarmee we verbonden zijn. We zijn immers kosmische wezens.

(ter overdenking : De piramide van Gizeh heeft een koningskamer)

Find this content useful? Share it with your friends!