Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

De vormenwereld : Wanneer we hier naar kijken zullen we ons eerst mogen verdiepen in het ontstaan van ons als deel in dit universum.

Het kosmisch licht verdicht zich steeds verder naar de vorm doordat het licht zich wil manifesteren. Het licht creëert zijn eigen vormen. De zon stoot ook delen van zich af wanneer die niet meer nodig zijn en hierdoor ontstaan er planeten, die op hun beurt weer een eigen licht dragen. We weten dat onze aarde een zon in zich draagt en dus ingekapseld is. Het is een levend organisme met een doel. Het is dus logisch dat wij als mens een verantwoording dragen voor deze aarde. Ook de mens heeft zijn verbinding met de zon en alle andere planeten. De maan die eerst een levend organisme was, heeft zo mee het ontstaan van de mens gecreëerd. We weten dat de maan nog steeds haar krachten uitoefent op de aarde. En toch is daar geen leven meer.

Plato, een geleerde die rond 400 na Christus leefde had door het bestuderen van de veranderingen in de ruimte (van hieruit bekeken) zo zijn eigen natuurfilosofie ontwikkeld. Hij vergeleek de veranderende vormen door de stand van de planeten ten opzichte van elkaar en ontdekte dat bepaalde weefselstructuren in het menselijk lichaam dezelfde vormen hadden als de vorm in de ruimte. Hij ontdekte dat er overeenkomsten waren tussen beide werkingen.

Plato is één van de wijsgeren die de mensheid duidelijk maakte dat de mens een kosmisch wezen is.

Sommige scholen die de esoterische richting belangrijk vinden, halen de Platonische lichamen aan in hun onderricht. Zij ontdekten dat bij het vervaardigen van de platonische lichamen in 3 dimensionale vorm het contact met het innerlijke en het fysieke lichaam versterkt wordt.

Theo Gimbel een pionier uit Engeland heeft de platonische lichamen met kleur gebruikt voor healing.workroom

 

 

 

Find this content useful? Share it with your friends!