Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

De aarde is een levende ziel

de aarde is een levende ziel

Alles wat we gebruiken van de aarde is van tijdelijke aard. De aarde en zijn bewoners hebben allemaal hun bijdrage aan hun kosmische ontwikkeling. de zon binnen in de aarde draagt zorg voor al het leven op de aarde. We hebben een uiterlijke zon in het heelal die communiceert met de innerlijke zon van moeder aarde. Misschien is het zelfs zo dat deze innerlijke zon bijdrage levert aan de regularisatie van onze temperatuur op aarde. We kijken naar de huidige landbouw technieken die veel kaalslag geeft en ouderwets is eigenlijk. Permacultuur geeft veel meer een duidelijk beeld hoe het wel en niet moet met gebruik van de aarde. Is het niet zo dat moeder aarde zichzelf beschermt door zoals we noemen onkruid te laten groeien om bepaalde stoffen weer terug in de aarde te laten komen waardoor er een betere vegetatie ontstaat? Wat doet de mens het gaat onkruid wieden en haalt het er zelfs van af. Nu we verder kijken dan deze dingen kunnen we beseffen dat er een elektromagnetische werking bezig is om de invloeden van moeder aarde te begrijpen. Wind, water, lucht etc.. zijn elektromagnetische krachten die we nog niet begrijpen. We kunnen het weer voorspellen tot een bepaalde hoogte, maar het wijzigt zich altijd. En ook de mens is bewust en onbewust bezig deze elektromagnetische krachten te begrijpen of zelfs te manipuleren (haarp) Er wordt bijna nooit gesproken dat alles elektromagnetisme is.

De mens.
Ons denken onze emoties zijn in feite elektromagnetische krachten die we ervaren. Het is een subtiele kracht waarmee we leren het zo voorzichtig mogelijk te gebruiken. we groeien (bewustwording) hiervan. In deze huidige tijd zien we veel ongemakken aan ons voorbij gaan. Het leven wordt geleefd dat van buiten af wordt geregeld (collectief bewustzijn) Dit geeft een enorme druk in het leven en zelfs de druk van de Economie geeft aan dat er een evolutie gaande is. Het collectief raakt in paniek en gaat maatregelen treffen en de zoveelste beurscrashes zijn scheer en inslag aan het worden. De mens leeft veel te veel aan die buitenste bewustwording en vergeet het innerlijk proces die afspeelt op persoonlijke vlak om de ziel meer in balans te brengen. Het evenwicht van de elektromagnetische bescherming die de mens geniet raakt verstoord. Het gevolg is dat men afhankelijk is van de door de buitenwereld opgegeven waarheid. Men ziet daarom ook een strijd zoals fakenieuws en andere zaken die we op het huidige tijdsbestek ondervinden. Hierdoor kan ook de politiek zijn slag slaan om mensen te manipuleren en zichzelf te verrijken op kosten van de zwakkere.

Het elektrisch magnetisch evenwicht.
Deze raakt meer en meer verstoord. We zijn begonnen met het creëren van elektromagnetisch omgevingen waarmee we gretig onze telefoon voor gebruiken. Zonder erover na te denken wat elektromagnetisme voor ons betekent. De draaggolven van wireless hebben allemaal een bepaalde frequentie. Elektromagnetisme is eigenlijk alles frequentie, daarom is het moeilijk om onderzoeken te doen volgens experts. Dus gaat men gewoon door met ontwikkeling hiervan. Als je kijkt naar een bepaalde kleur en een harmonische toon erbij hoort die mede deze frequentie voedt wil deze zoals de natuur het streeft naar evenwicht brengen. Dit is dus met alles wat we zien, maar ook ongezien. Het is al sowieso mogelijk om te laten horen en zien dat klank reactie toont als men deze houdt in de buurt van het lichaam. Het lichaam zelf heeft net als de aarde een noordpool en zuidpool. Deze elektromagnetische energie is voelbaar door er een bepaalde techniek bij te gebruiken. Men voelt de vliedende krachten duidelijk aanwezig bij mensen zeker die boven het hoofd aanwezig is. Ieder mens is op haar eigen uniek manier niet in evenwicht, misschien klinkt dat raar of vreemd, maar neem dit even aan voor waar. Als men in de buurt van wifi bevindt en of masten van onze gsm dan zullen deze golven ons lichaam bereiken, dus ook invloeden uitoefenen op ons eigen uniek magnetisch veld. Daar het lichaam voor minstens 70% uit water bestaat hebben die draagwijdte ook bepaalde invloeden binnen in ons systeem. En misschien Herinner je de Japanner Moto nog wel over zijn onderzoek naar water. Water heeft dus een geheugen. Als in onze aura een disharmonie is kunnen de invloeden van uw gsm en haar masten uw makkelijker bereiken. m.a.w. u kan ziek worden om de doodeenvoudige redenen dat hier frequenties gebruikt worden die geen harmonische frequentie heeft voor ons. Gevolg tumoren kunnen dan groeien als reactie op dit fenomeen. Ook burn-outs en andere stress gerelateerde zaken zijn hierdoor van invloed. Via kosmische energieën worden we eeuwenlang beïnvloed om het leven te zien zoals het bedoeld is. De negatieve zaken zoals het collectief bewustzijn hebben we nodig om dit te zien en te veranderen opdat we meer groeien naar dit kosmisch evenwicht. Misschien gaan we ontdekken dat gsm bedoeld is om meer en meer te communiceren met de weg van dit licht en deze meer te gebruiken. Niet voor niets is er sprake van telepathie. Misschien gaat men begrijpen dat je via andere frequenties die van kleuren men kan gebruiken om te communiceren. Op die manier zijn de invloeden die op ons inspelen minimaal en harmonieus. Immers wij bestaan uit die specifieke frequenties die binnen en buiten ons omringen.

Met kleurentherapie kan ik u ondersteunen of meer op therapeutisch vlak u psychische ondersteuning aanbieden. Het werkt met het Elektromagnetisch principe waarmee we ons verbinden, hierdoor ontstaat een nieuw welbevinden dat een nieuw stimulans wordt om ziekte ‘ ongemakken’ te begrijpen en te verwerken. Heeft u interesse in deze werking mag u zich aanmelden via contact aanvraag-kleurentherapie.
Gezien de huidige capaciteit van de kleurentafels kunnen er maximaal 40 mensen ondersteund worden, daarna is er een wachttijd van ongeveer 14 weken voordat er een nieuwe sessie kan plaatsvinden. Voor het therapeutische gedeelte is er geen wachttijd gepland. Voor maar 15 Euro is er de ondersteuning en voor de therapeutische 80 Euro Bij de therapeutische kleurensessie zijn er 3 behandelingen waarop ik op u afstem. U dient dan ontvankelijk op te stellen zodat ik uw elektromagnetische beeld kan ontvangen en voor u bevestigen d.m.v. kleuren op een scherm waar ik op een zeer subtiel geconcentreerd werk met u aan de slag gaat.

Bij healing gebruik ik de elektromagnetische methodiek die vanuit de Essenen groep is ontstaan. Dit is het opnieuw verbinding maken van uw eigen elektromagnetisch veld men noemt dit ook wel polariseren. Dit kan met en zonder stemvorken.

Find this content useful? Share it with your friends!