Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Kleuren groeps healing

De huidige situatie vraagt ons om éénheid, communicatie en vooral verheldering te ervaren. Ons immuniteit en gezondheid is een onderdeel van deze bewustwording. Vanuit het universum stroomt nieuw kosmisch licht op ons neer en worden nieuwe verbindingen gemaakt tussen al onze chakra’s Samenwerking van deze chakra’s zijn essentieel voor de nieuwe tijd die komen gaat waar respect en liefde ons weer de basis laat ervaren waar naar we verlangen. In deze ochtendsessie van een uur werken we aan de basis en stimuleren we het balans in liefde en vrede waardoor we meer vertrouwen ontmoeten in ons zelf om echte keuzes te maken. Veranderingen zijn nodig in het Aquariustijdperk die nog maar aan het begin staat van vele mooie ervaringen. Kleuren healing is het begin van een krachtige stroming vanuit de kosmos. éénmaal ervaren deze energie zal uw immuniteit versterken en ook vooral mondiaal veranderingen brengen.

The current situation asks us to experience unity, communication and especially clarification. Our immunity and health is part of this awareness. From the universe new cosmic light is pouring down on us and new connections are made between all our chakras. Cooperation of these chakras are essential for the new time to come where respect and love allows us to experience the basis again for which we long for. In this one hour morning session we work on the basis and stimulate the balance in love and peace so that we meet more confidence in ourselves to make real choices. Changes are needed in the Aquarian age, which is only the beginning of many beautiful experiences. Color healing is the beginning of a powerful flow from the cosmos. once experienced this energy will strengthen your immunity and also bring about global changes.

Zondag 25 Oktober 11:00 -12:00 is er weer een gratis groeps  kleuren healing

Hieronder kun je je aanmelden

Inschrijving voor deze maand is beëindigd. U kunt vanaf volgende maand weer opnieuw inschrijven voor een volgend sessie

Find this content useful? Share it with your friends!