Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Peter Goldman PHILOSOPHY December 2020

Peter Goldman Philosphy december 2020

As barriers between nations and peoples diminish, a ‘Planetary Human’ is emerging stimulating whole-brain existence. This is where the reptile, mammal, primate and human within us become as one ‘inner family’ and differences stimulate more than separate.
Evolution in religious experience has no labels, dogma, rituals or rules. Deep in the psyche of Mankind is the relationship to all scripture in its acknowledgement of a harmonic resonance between the manifest material and the subtle and invisible. Universal law is consistent through all dimensions and at all levels.. New generations now meet as their normal the opening to a ‘virtual world’ along with the development in information management and communication. Upon this foundation the pathways in the brain become receptive through the imaginative faculties and this gives wings to the intellect.
Then, even without proof of an afterlife, the primal fear of death takes its place amongst a variety of possibilities, the shadow of judgments and absolutes diminishes and an interesting, original and visionary ‘tomorrow memory’ awakens. The Soul within its current incarnation feels welcome!

 

Goolge translation:

Terwijl de barrières tussen naties en volkeren afnemen, komt er een ‘Planetaire Mens’ op die het bestaan van de hele hersenen stimuleert. Dit is waar het reptiel, het zoogdier, de primaat en de mens in ons één ‘innerlijke familie’ worden en verschillen stimuleren meer dan gescheidenheid.

Evolutie in religieuze ervaring kent geen labels, dogma’s, rituelen of regels. Diep in de psyche van de mensheid zit de relatie met alle geschriften in de erkenning van een harmonische resonantie tussen het manifeste materiaal en het subtiele en onzichtbare. De universele wet is consistent in alle dimensies en op alle niveaus. Nieuwe generaties ontmoeten nu als normaal de opening naar een ‘virtuele wereld’, samen met de ontwikkeling in informatiebeheer en communicatie. Op deze basis worden de paden in de hersenen ontvankelijk via de verbeeldingsvermogens en dit geeft vleugels aan het intellect.

Dan, zelfs zonder bewijs van een hiernamaals, neemt de oerangst voor de dood zijn plaats in te midden van een verscheidenheid aan mogelijkheden, neemt de schaduw van oordelen en absolute waarden af en ontwaakt een interessante, originele en visionaire ‘herinnering van morgen’. De Ziel in zijn huidige incarnatie voelt zich welkom!

 

Find this content useful? Share it with your friends!