Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

comments august 2021 Peter Goldman

The Soul ever pursues with humor and curiosity the nature and experience of Being. Moment by moment marks a state of harmonic exchange to spiritual principle and soul-purpose. Existence is alchemy in action. There is no static. All is used to the good and linear time is no measure.
The nature of energetic flow from the base Chakra is changing. Showing within the global pressure of these times is an emerging of new frequencies within the life-force reservoir at the base of the spine.
Life histories are under new scrutiny where Mankind as a whole is able to make better use of what we already know.
This brings a clearing within the complexity of ‘inner space’ and more clarity into the many-life structure.
Insight beyond the horizon of rational perception is expanding. Light from the ‘wisdom levels’ is more present within key centers in the brain, diminishing attraction to addictive and compulsive pressures.
There is a dissolving/healing/renewing of key points especially through conception-gestation and the early months.
Incarnation, through its cycles and stages embraces challenge without superstitious confusion.
In this sense we are as messengers from the future expanding partnership within interdimensional culture.

 

google translation

De Ziel streeft ooit met humor en nieuwsgierigheid de aard en ervaring van het Zijn na.Moment voor moment markeert een staat van harmonische uitwisseling naar spiritueel principe en zielsdoel.Bestaan is alchemie in actie. Er is geen ruis. Alles is gewend aan de goede en lineaire tijd is geen maat.De aard van energetische stroom van de basis Chakra is aan het veranderen.Binnen de wereldwijde druk van deze tijden is een opkomst van nieuwe frequenties in het levenskrachtreservoir aan de basis van de wervelkolom.Levensgeschiedenissen worden nieuw onder de loep genomen waar de mensheid als geheel beter gebruik kan maken van wat we al weten.Dit brengt een opheldering binnen de complexiteit van ‘innerlijke ruimte’ en meer helderheid in de velenlevensstructuur.Het inzicht buiten de horizon van rationele waarneming breidt zich uit. Licht van de ‘wijsheidsniveaus’ is meer aanwezig in belangrijke centra in de hersenen, waardoor de aantrekkingskracht op verslavende en dwangmatige druk afneemt.Er is een oplossen/helen/vernieuwen van belangrijke punten vooral door conceptie-dracht en de vroege maanden.Incarnatie, door zijn cycli en stadia omarmt uitdaging zonder bijgelovige verwarring.In die zin zijn we als boodschappers uit de toekomst die het partnerschap binnen de interdimensionale cultuur uitbreiden.

Find this content useful? Share it with your friends!