Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Comments august 2021 by Peter Goldman

While the outer world reflects our collective inner life and within so much that today distracts attention, there can be a clearing, a dissolving of shadows- ancient imprints of the negative unknown that lower immune response psychically and in the body.
Such cleansing can be as a subtle and delicate parallel to environmental friendly living with more care in the use of pesticides and a lowering in atmospheric pollution, encouraging an eco-balance to naturally manifest.
In consequence the whole process of incarnation is sweeter and clearer.
What can emerge as this is reflected in the information flow between generations?
In the archetypal human this already is showing at the period of transition from infancy to childhood with the spectrum of subtle awareness accompanying the emergence of rational and intellectual thought.
Awareness through the chakra system becomes as a continuous flow of information into events as they unfold.
Are we in these times experiencing living upon the threshold of higher dimensional living?

 

 

 

 

 

Scheiding

Terwijl de buitenwereld ons collectieve innerlijke leven weerspiegelt en zoveel van binnen dat tegenwoordig de aandacht afleidt, kan er een opruiming zijn, een oplossing van schaduwen – oude afdrukken van het negatieve onbekende die de immuunrespons psychisch en in het lichaam verlagen.
Een dergelijke reiniging kan een subtiele en delicate parallel zijn met milieuvriendelijk leven met meer zorg in het gebruik van pesticiden en een verlaging van de luchtvervuiling, waardoor een natuurlijke ecobalans wordt aangemoedigd.
Als gevolg hiervan is het hele proces van incarnatie zoeter en duidelijker.
Wat kan er ontstaan ​​als dit wordt weerspiegeld in de informatiestroom tussen generaties?
Bij de archetypische mens is dit al zichtbaar in de overgangsperiode van de kindertijd naar de kindertijd met het spectrum van subtiel bewustzijn dat gepaard gaat met de opkomst van rationeel en intellectueel denken.
Bewustzijn via het chakrasysteem wordt als een continue stroom van informatie naar gebeurtenissen terwijl ze zich ontvouwen.
Ervaren we in deze tijden het leven op de drempel van hoger dimensionaal leven?

Find this content useful? Share it with your friends!