Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

boeken Jozef Rulof voor zuiver geestelijke ontwaking

Er is geen dood . Dit lieten de Meesters vanuit de lichtsferen duidelijk weten aan de mensheid die de weg kwijt was. Dit gebeurde doorheen 27 boeken die, via het medium Jozef Rulof, zuiver werden doorgegeven. Dit Weten moest door hem doorgegeven worden. Alles wordt immers geleid door de Meesters van het Licht, in functie van wat de mensheid in elke tijdsgeest nodig heeft. Jozef Rulof bezat zelf de juiste verworven gevoeligheid en ingesteldheid. Daarom hadden ze hem nodig om veel kwesties, die in veel zoekende spirituele geschriften net niet klaar genoeg zijn, duidelijk te maken. De Meesters zijn zo ongeveer 100 jaar geleden met het doorgeven begonnen om de mensheid van nu te kunnen ondersteunen in hun ontwikkeling, ondanks de vele ziekten en de zieke maatschappij. Ze helpen de lezers hiermee om zichzelf beter te leren kennen, lichaam, geest, ziel, persoonlijkheid, karaktertrekken, kortom evolutie, doorheen duisternissen steeds meer richting licht. Zelfs in de grootste ellende kan een mens gesteund worden en tekenen ontvangen om op de juiste weg te blijven. Het is echter – door de vele aardse beïnvloedingen – een Kunst om deze signalen te herkennen zodat je goed weet wat te doen. Kunst vraagt oefening en oefening baart Kunst, en geestelijke vooruitgang, ontwaking, stap voor stap, doorheen de processen die daarbij horen. De mensheid is door de eeuwen heen versluierd geweest door onwetendheid die toen nog nodig was voor de evolutie. In de huidige tijd is die versluiering niet meer nodig. Nu kan voor iedereen de hoogste wijsheid op aarde worden gebracht, omdat de mensheid voor de geestelijke ontwaking staat en geestelijke kennis kan aanwenden om zich naar het licht te stuwen. Nu liggen de boeken die doorheen Jozef Rulof geschreven werden open voor elke geïnteresseerde. Er is een samenwerking tussen de geestelijke wereld en de aardse wereld. Heel de lichtgevende geestelijke wereld tracht de mensheid te bereiken om de evolutie harmonischer te laten verlopen. Steeds meer bewustwording komt voort uit inzichten, die stapsgewijs binnensijpelen, als wij ervoor open staan. Toelaten en vertrouwen dat we gesteund worden, en vooral veel zelfwerk om onszelf te leren kennen, goed te maken waar mogelijk, en te groeien. De weg van elke mens is gebonden aan kosmische wetten. Die zien er heel anders uit dan de aardse wetten. De Meesters van het Licht via Jozef Rulof, zijn zelf al eeuwen bezig geweest om het reilen en zeilen op aarde en aan gene zijde te bestuderen, vanuit intense Liefde, voor zichzelf, en voor elk leven. Ook zij kunnen verder naar hogere sferen wanneer ze kracht en concentratie hebben ontwikkeld vanuit de ervaringen en eigen werking. En dit geldt voor elke ziel. De boeken die het kosmische werking uitleggen zijn door de meesters van het licht die rond de aarde leven, ontstaan, met als hoogste meester uiteraard de Christus. Christus bezat immers de hoogste afstemming. Ruim 2000 jaar geleden werd door een aantal mensen de bijbel geschreven. Die heeft zijn nut bewezen voor enkele eeuwen. Toch hebben ook de bijbelschrijvers de essentie niet opgepikt en daardoor zelfs totaal verkeerde informatie in de bijbel opgenomen. Dat wordt hersteld door de boeken van Jozef Rulof. Zo kan de mens de fundamenten beginnen leggen voor zijn eigen geestelijke ontwaking. Jozef Rulof werd dus geboren met deze taak. Nu zijn we een eeuw verder. De boeken worden in steeds grotere getale verspreid, vertaald, zodat eenieder er kennis mee kan maken. Iedereen in de maatschappij heeft er belang bij, ongeacht de functie die hij in het maatschappelijk leven bekleed. Het bewustzijn dat oorlogen niet meer nodig zijn, is voor het overgrote deel van de mensheid al duidelijk, elke mens die aansluit vanuit het verworven gevoel, helpt de evolutie. Daarbij stopt het echter niet. De medische wetenschap, de kennis van de ziel, vaderschap, moederschap, het respect voor elk leven en elke weg, behoeft ook op aarde een hele organisatie die elk leven zal steunen, begeleiden, naar inzichten die elk leven nodig heeft, in zijn eigen tempo. De grootste vraagstukken omtrent levenskwesties komen aan bod. Zo kan de mensheid stilaan daadwerkelijk de niet-meer-nodige gedachtengangen voorgoed adieu zeggen. Alleen evolutie telt, doorheen onze miljoenen levens. De boeken kunnen besteld worden via Rulof.org Ook is het mogelijk ze hier te lenen (Affligem). Wie graag een uurtje in onze tuin of veranda komt lezen, kan een afspraak maken via het contactformulier

 

Find this content useful? Share it with your friends!
%d bloggers liken dit: