Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Healing

Inleiding: Wanneer we naar healing kijken, zien we dat mensen vooral hun innerlijke problematiek opgelost willen hebben. Men is gewoon dat de huisarts / specialist medicatie voorschrijft voor de ongemakken, ook al zijn ze het gevolg van innerlijke processen die naar een oplossing vragen (Antidepressiva).

Hoe kunnen we anders werken aan onszelf ? Hoe ontstaat zoiets als depressief worden ? Welke tools zijn er voorhanden zodat we aan ons zelf kunnen werken. Bij de psychotherapeut/psycholoog en psychiater zijn er genoeg middelen / handreikingen om aan jezelf te werken. Meestal als je in een depressie zit gaan de dingen zeer moeizaam en wil je liever enkel alleen maar rust. Zelfs het werken aan onszelf gaat dan moeizaam.

Wat gebeurt er met ons wanneer we in disbalans geraken ? Allereerst is het zo dat er in jouw leven (jouw keuze van ouders, familie) een taak voor jou besloten ligt.

Dat klinkt voor velen misschien niet aannemelijk, maar dan vraag ik u dit even voor te stellen.

Door de gebeurtenissen die zich afspelen binnen het gezin creëert ieder mens onbewust een gedragspatroon om zichzelf staande te houden. Dit gedragspatroon wordt in andere omstandigheden herhaald, men trekt ook de mensen aan waarin eenzelfde vorm van situaties zich zal aandienen. Inzicht hierin helpt je om daarin voor jezelf – en tegelijk voor anderen – verandering te brengen.

Zo zijn er veel mensen met traumatische ervaringen die nooit helemaal verwerkt zijn, vaak werden ze onderdrukt tot de tijd er is dat ze naar boven komen om ze op te lossen. Zo gaat ieder mens eerst door ervaringen heen, meestal kan er pas later aan gewerkt worden omdat de wetenschap nu eenmaal ook moet evolueren op het vlak van de psyche. Uiteraard is het voor ieder mens het beste dat er bij jonge leeftijd al aan gewerkt kan worden. Iedere traumatische ervaring komt elke 7 jaar terug in een andere vorm, net om daarin inzicht te krijgen. Fantasieën die een kind heeft opgebouwd hebben hiermee te maken, het kan voor het kind een manier zijn om er mee om te gaan, het kan echter ook een ontwikkelde gedachtekronkel zijn die het kind doorheen zijn leven kan gaan inzien en er anders mee omgaan, later bestaat de kans er iets van te kunnen leren

Hoe langer men wacht op de signalen van de ziel, des te moeilijker zal het gaan voor de cliënt om het trauma een plek te geven (aanvaarding) en te laten gaan (loslaten, het hoeft niet meer herhaald te worden). Elk mens is zoekende daarin, op een gegeven moment kunnen we zo vermoeid worden van onze manier van leven dat we in een depressie geraken. (we noemen dit spirituele vermoeidheid, spiritualiteit is immers het leven zelf).

Je hebt dan iemand nodig die je kan begeleiden en inzicht kan geven in de eigen werking. Hij zal je verschillende opdrachten geven om zo duidelijkheid te verkrijgen in de problematiek.

Waarschijnlijk krijg je via je arts medicijnen voorgeschreven opdat je weer voort kunt gaan alsof er niets gebeurd is. Of het emotionele aspect hierdoor ogenschijnlijk verminderd wordt. Men raakt verslaafd aan het soort medicijn omdat je er bij prettig voelt. Er van afkomen is veel moeilijker daardoor.

Nu bij healing wordt er gewerkt volgens hetzelfde principe : de cliënt ondersteunen en gereedschap meegeven om zo verder te gaan. Maar er zijn andere dingen die men wil meegeven. Men kijkt samen naar de huidige situatie in jouw leven, maar ook worden de vragen gesteld over je ouders en familie situatie. Wanneer we in depressie zijn, zijn we vaak overgevoelig het is daardoor dat de mentale en emotionele toestand niet in evenwicht. Ieder mens heeft een andere benadering nodig; er bestaat niet zoiets als standaard concepten. Dit heeft te maken met de traumatische ervaringen en het gecreëerd fantasieleven hieromtrent om zich zo veilig te voelen. Men is min of meer uit het lichaam en dus niet goed geaard. Daarvoor zijn er dus healings methodieken. Ten eerste adviseer ik persoonlijk een kokosmatje waarbij je met je blote rug tot aan het stuitje op ligt met de knieën opgetrokken zoals in een foetushouding. Dit zal in het begin onaangenaam voelen, maar wanneer men dit volhoudt voelt men zich steeds beter en komt er een rust. De kokosmat zorgt ervoor dat je wervelkolom geprikkeld wordt, dit is vooral nodig om je te aarden, maar ook omdat je wervelkolom het verlengde is van je hersenen en dus helpt om de prikkels die weggedrukt zijn (angst o.a.) weer op te wekken om ze nadien bespreekbaar te maken zodat je er inzicht in krijgt, zo heb je ze steeds minder nodig . Je hersenen kunnen hierdoor opnieuw in verbinding komen met aardse aspecten. Bij de therapeut gaat men ook nog werken met het elektro magnetisch lichaam. (aura) Ook hier weer geldt dat er opnieuw verbinding gemaakt mag worden met het aardse. Dit E.M. lichaam heeft boven het hoofd een neerwaartse vliedende kracht (dit houdt ons op aarde )en bij de stuit een opwaartse vliedende kracht. Bij bepaalde opvattingen horen we regelmatig dat er gaten in de aura zijn. Dit zijn geen gaten maar een bepaalde druk die vanuit de kosmos op je wordt uitgevoerd om tot inzicht te komen. Door een bepaalde methodiek die de essenen 2 eeuwen voor Christus ontwikkeld hebben konden ze het energetisch balans weer herstellen. Dit was het koppelen en herstellen van deze vliedende krachten. Wanneer dit toegepast wordt kan het gebeuren dat fysieke en geestelijke ongemakken verdwijnen, maar dit kan tijdelijk zijn. Dat laatste heeft te maken met deze onverwerkte traumatische ervaringen. Maar door de healing zal de intuïtie juist verscherpt worden en de inzichten omtrent deze ervaringen kunnen worden herbeleefd op een zachte manier waardoor er een hernieuwde inzicht ontstaat.

 

Find this content useful? Share it with your friends!
%d bloggers liken dit: