Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Visie

Mensen van nu hebben een nieuwe richting nodig; de vraag naar innerlijke vorming groeit naarmate we meer gaan zien dat de huidige situatie steeds onhoudbaarder wordt. Overal om ons heen zien we dat alles te maken heeft met aandacht! Leven met aandacht kan veel betekenen voor leefsituaties, gezondheid, werk, en andere dingen die hier niet zijn opgenoemd. Iedereen maakt deel uit van de maatschappij en iedereen wil en zoekt een aansluiting hierin.

Doeltreffend werken is luisteren en doen.

In ieder van ons schuilt een talent maar dit wordt niet optimaal benut door verschillende omstandigheden. Ziekte, stress, burn-outs en andere psychische aandoeningen komen voort uit een verarmd leefmilieu; het gevoel niet gehoord of begrepen te worden, versterkt alleen demotivatie.

Dit vergt vanuit mijn visie een verandering van denken en zien met herwaardering van zichzelf en de omgeving. Dit kan leiden naar een ander soort werk of omstandigheden waarvan je altijd hebt gedroomd. In ieder van ons leeft een droom die ons wordt aangereikt. De vraag is : Zien we die ook ? Werken met de wetten van de natuur kan ons helpen een doorbraak te forceren.

tvnr wil ervoor zorg dragen dat je hier een ankerpunt vindt om van gedachten te wisselen en je ervaringen te delen! Iedereen heeft immers een ankerpunt nodig om even op adem te komen! Een plek waar je gewoon mag zijn wie je bent.

Wil je mij doneren in mijn werk om bijvoorbeeld kleurentherapie verder uit te bouwen?

Ik ben bezig met een project waar veel geld voor nodig is. ik heb programmeurs nodig en lasertechniek om een bepaald project op te starten waarmee de kleurentherapie nog effectiever kan werken.

Rekeningnummer België donaties iban: BE75 3770 1867 3951 

Find this content useful? Share it with your friends!
%d bloggers liken dit: