Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Wat is licht - wat is verlichting ?

P Goldman

bewerkte vertaling van een lezing door

Peter Goldman

Peter Goldman is Directeur van The school of New Directions at White Lodge te Engeland

Wat is licht – wat is verlichting?

In ieder geloof, in iedere religie kunnen we de universele waarheid vinden, die waarheid gaat echter vaak schuil achter de interpretaties die daar eeuwenlang aan zijn gegeven. Is het ons mogelijk op dit moment al die interpretaties te laten varen en onze beleving van het goddelijke op een andere manier te onderzoeken ? een nieuwe voorjaar te beleven waarin we het wonder van het leven bekijken ?

We kunnen de universele waarheid beleven in het licht dat iedere dag terugkeert, in de bloemen die bloeien en in de kleuren om ons heen. We zien dat alles sterft, maar eigenlijk sterft er niets, het is alleen een manifestatie van het licht, licht dat zich op vele manieren op allerlei vormen steeds weer manifesteert. Wij maken zoiets bijzonders van dat wat wij leven noemen, dat we bang zijn voor de dood en we maken van de dood zoiets onherroepelijk dat het licht ons verblindt, we de continuïteit niet meer zien.

Misschien betekent verlichting wel dat we direct in de zon kunnen kijken, zonder dat we daar last van hebben, er volkomen door worden verblind. Maar voordat we dat gaan proberen zouden we eerst op een heldere avond eens naar de hemel moeten kijken. Wanneer de zon verdwijnt kunnen we veel verder de ruimte inkijken. Als de zon ondergaat ontvouwt zich een fantastisch panorama en we voelen dat we een deel uitmaken van dit geweldig systeem. Onze Melkweg heeft honderden sterren, toch zijn er vele honderden Melkwegen met miljoenen sterren. Wat wij zien is maar een klein deel van de ruimte.

Als we overdenken wat licht is en wat verlichting, waarom zouden we dat dan in een godsdienst willen vastleggen, zeggen dat dat God is ? Ons denken is zo beperkt vergeleken met de oneindige ruimte. Het is tijd dat we onze ideeën, onze relatie tot alles om ons heen, herzien en verruimen op zo een manier dat we niet langer gehinderd worden door het verleden en onze illusie over de toekomst. Dit heeft ertoe geleid dat we niet langer begrijpen dat er een vorm van communicatie bestaat, een directe samenhang tussen heden, verleden en toekomst.

Kunnen we alle systemen en gebruiken, al onze technieken en oefeningen loslaten? Ze zijn ieder voor zich heel waardevol geweest, maar kunnen we eens laten rusten en terugkeren tot onszelf? Wij allen zijn heel gewone mensen, eenvoud is een universeel gegeven en ieder van ons is gebouwd volgens dezelfde structuur als de Melkweg en alle andere sterrenstelsels van het universum. En wat betekent dit, dat we zijn gemaakt naar het evenbeeld van de kosmos. Wat betekent het dat de uiterlijke kosmos is gemaakt naar het evenbeeld van de innerlijke kosmos? Waarschijnlijk dat we een telefonische verbinding hebben met God, dat er een mogelijkheid is tot zenden en ontvangen met de meest fantastische gebieden. Dat omdat we geschapen zijn volgens hetzelfde ontwerp als sterren en planeten en zonnen, er een relatie is met alles om ons heen en dat wij die relatie kunnen gebruiken op allerlei manieren en ook om onze dagelijkse problemen te hanteren.

Alles in het universum bestaat uit licht, er is alleen maar licht, waar je ook kijkt, zelfs in de donkere nacht. Het licht komt uit het diepst van het universum en ieder Universum is een Licht-universum.

Hoe groot is het spectrum van het licht dat wij kunnen zien? Als je er een natuurkundeboek op naslaat zie je dat dat maar een heel klein deel is van het spectrum. Wij zien de zeven kleuren van de regenboog. Maar hoever strekt het zich daarbuiten nog uit? We hebben deze eeuw van de technologie prachtige instrumenten die dat kunnen meten, maar óók onze eigen instrumenten, de instrumenten van onze gevoeligheid en onze bewustheid kunnen méér waarnemen. En we zien dat ook het kleinste facet van het licht spectrum een universum op zichzelf is, met eigen regels, wetten en orde.

Het is een proces van verfijning, van langere en kortere golflengten. De kortere en meer verfijnde golflengten kunnen doordringen in de langere, maar andersom is dat niet mogelijk. De lagere golflengten moeten hun trillingsgetal opvoeren om bij de hogere te komen. Dit zijn de scheppingsgolven en je zou kunnen zeggen dat ieder daarvan een levensprincipe vertegenwoordigt, een deugd die de pelgrim op het pad zich eigen kan maken. Wanneer we ons instellen op het verwerven van een bepaalde hoedanigheid, b.v. Nederigheid, hulpvaardigheid of edelmoedigheid, dan stemmen we ons af op die bepaalde golflengten in de schepping. Dat doen we vanuit een bepaald centrum in onze eigen structuur dat ook door het licht wordt geschapen. Zo een centrum noemen we ook wel een chakra. We kunnen het zien als een orgaan in ons lichaam dat verbonden is met ons centraal zenuwstelsel. Het heeft kleur, geluid, het heeft een bepaalde vorm en maakt deel uit van de scheppende werking.

Lichtgolven werken op ons in, door ons heen. We worden door verschillende frequenties op de proef gesteld en uitgedaagd. Er worden ons allerlei onmogelijke taken opgelegd en die kunnen we alleen uitvoeren door de inwerking van het licht.

Wat betekent bijvoorbeeld rood? Wat doet het rode licht? We zouden kunnen zeggen dat het te maken heeft met de wilskracht. Rood is de langzaamste golflengte die wij kunnen zien. En op dit moment zien we dat het hier op aarde gaat om de wil van God tegenover de wil van de mens. Willen we vrede of willen we de aarde vernietigen? De wil houdt verband met de primitieve krachten. In hoeverre spelen de primitieve krachten een rol in ons leven? Zijn we in staat deze te beheersen? Zijn we ons ervan bewust dat we deze levenskrachten ook op hogere niveaus kunnen gebruiken? De seksuele kracht bv kan heel wat moeilijkheden veroorzaken, maar het is ook een grote scheppende kracht. Wanneer we die op een positieve manier willen gebruiken moeten de energie van de wil, de creatieve energie en de seksuele energie een samenhangend geheel vormen in de structuur.

We kunnen de kleuren van het spectrum scheiden, maar eigenlijk werken ze nooit apart. Niemand is in staat te zeggen waar de ene kleur ophoudt en de andere begint. Het zuivere witte licht is een bundeling van alle kleuren en het werkt als een prisma. Als het licht ons bereikt, valt het uiteen in de verschillende kleuren en hierdoor ontstaat het spectrum van ons chakrasysteem.

De basis daarvan is het ondereind van de ruggengraat. Daar bevindt zich de energie die ons met de aarde verbindt en met de natuurkrachten die ons in staat stellen onszelf te produceren. Wanneer het iemand ontbreekt aan wilskracht, als hij of zij besluiteloos is dan zouden we die graag een schop onder zijn broek willen geven. Geen draai om zijn oren of een stomp in zijn maag, maar een schop waar de wilskracht zit!

Na rood komt oranje in de regenboog, hoe werkt oranje in ons? Het heeft te maken met assimilatie en de spijsvertering. Ook zegt men wel dat oranje verband houdt met wijsheid, men noemt het de kleur van de zoekende. Vandaar de oranje kleuren die bepaalde sekten dragen. Assimilatie wil echter zeggen dat we gebruik maken van alles wat bij ons binnen komt, zowel het voedsel dat we eten als de ervaringen in ons leven. En dan kunnen we ons afvragen of we daarvan een goed gebruik maken. Eten is één ding, maar het verwerken, het je eigen maken is een tweede. Wanneer we zo bij elkaar zitten, zou je kunnen zeggen dat hier worteltjes zitten met uien, boterhammen met kaas. Is daar nog wat van te zien of hebben we het allemaal goed verwerkt? Als we naar elkaar kijken zien we dan verdriet of mislukking, zien we dat iemand lijdt door verstopping van emoties, gedachten en ervaringen? Het is belangrijk dat we onze levenservaringen verwerken, er het beste van maken en het afval verwijderen.

Ons lichaam doet geweldig zijn best, totdat er verstopping optreedt. Ieder probleem dat we hebben is een probleem in het hanteren van het licht. Het oranje spectrum vraagt ons te assimileren, de dingen te verwerken, bepaalde dingen in de voorraadkast te zetten, weg te geven of weg te gooien. Heel eenvoudig. We houden het vast, we zeggen: “Ik heb gezondigd, daar moet ik voor boeten”of “Als ik dit of dat maar had, dan zou ik het wel aankunnen.”

Ons lichaam is een fantastische chemische fabriek. We hebben maar heel weinig voedsel nodig en het lichaam produceert daar van alles en nog wat van. Zou het niet mogelijk zijn om onze ervaringen te gebruiken en daar grote stappen mee te nemen? De mensen die het meeste eten presteren vaak het minste. En gelukkig zijn er uitzonderingen, ieder van ons moet een evenwicht vinden. Maar we kunnen leven vanuit een bepaalde essentie, komen we in een situatie waar ruzie is dan scheppen we vrede of in een conflict dan zoeken we de juiste antwoorden. Iemand die zijn levenservaringen niet assimileert, die emotionele, mentale of psychische constipatie heeft kun je in een goede atmosfeer brengen en ze creëren chaos. Komen ze in een fabriek waar iedereen plezierig werkt, dan roepen ze op tot staking.

Oranje maakt ons ruim van opvattingen, het geeft ons de mogelijkheid ons denken open te stellen voor nieuwe ideeën. Dat betekent vaak dat we iets nieuws maken uit oude spullen of oude dingen op een nieuwe manier gaan gebruiken, een manier waar we nooit eerder an gedacht hebben. Dikwijls schenken we veel aandacht aan alles wat we wel hebben. We kunnen overal veel meer uithalen, maar dan komt spirituele alchemie van te pas.

Geel is het spijsverteringsproces. Spijsvertering, assimilatie en wilskracht bij elkaar zijn heel belangrijk, alle drie zijn ze verbonden met de aarde. Wilskracht is de energie van de biologische schepping, assimilatie en vertering zijn principes die verband houden met het beste maken uit ons voedsel en ons iedere dag cel voor cel reproduceren. Dit proces kunnen we acceptatie noemen. Als we voedsel in onze maag brengen, geldt ook het principe van acceptatie. Wat betekent het als we geconfronteerd worden met problemen die we moeten accepteren? Hier gaat het om onze staat van zijn. We moeten zeggen: “Ik aanvaard dit, ik aanvaard mijn leven zoals het is. Ik heb zelf dit voedsel gegeten, deze gedachten voortgebracht, deze gevoelens, deze ervaringen.” En het is bijzonder onplezierig wanneer we zien dat we absoluut en volledig lijden door het resultaat van de energie die we zelf in beweging hebben gebracht. Gelukkig kunnen we het zelf ook weer veranderen. We accepteren het licht in de vorm van voedsel om het om te zetten in een soort licht waardoor ons fysiek lichaam in stand kan worden gehouden. Het principe waarmee deze golflengte in ons leven werkt, is de aanvaarding van de situatie waarin we ons bevinden, zodat we die kunnen veranderen.

Het licht doet zijn werk in ons door de beweging en het ritme van ons voedsel en onze ervaringen. De mogelijkheden die we hebben om dit alles te verwerken hangen af van wat we zijn en wie we zijn. We zijn waarschijnlijk niet trots op alles wat we gedaan hebben in ons leven. We dragen dat allemaal met ons mee, dat we nog steeds niet hebben geaccepteerd? He tis een last die ziekte en problemen veroorzaakt. En het wordt tijd dat we veranderen. Dat we dingen rustig bekijken en daarna ballast weggooien of transformeren. Ier kunnen we onze wil constructief gebruiken. Niet IK WIL maar: “ik wil alles accepteren dat in mijn leven is gebeurd. Om de een of andere reden heb ik zelf aangetrokken en ik het aanvaard het. Volgens het principe van de licht-werking accepteer ik dat het mogelijk is dat ik hierdoor sterker en ook wat wijzer wordt. “die mogelijkheid hebben we. Wanneer we iets willen veranderen moet er eerst een communicatie met alle delen van onszelf plaatsvinden.

Het volgend gebied is de bloedsomloop. Het licht moet circuleren door onze hele structuur. Het moet iedere cel en weefsel bereiken. Het hart en de longen. Het moet iedere cel bereiken. Het hart en de longen zijn de sleutel tot circulatie. Het hart werkt vanaf het moment dat we geboren worden tot het moment dat ons fysiek lichaam sterft. Er zijn mensen die verlangen naar dat moment en anderen stellen het zo lang mogelijk uit. Ook zijn er die doorgaan met ademhalen, maar die zo verstard zijn er nauwelijks sprake is van leven is. Dan ontstaat er stagnatie. Iedereen die in een stad woont weet dat wanneer het verkeer stagneert, de mensen nijdig worden. Je ademt gassen van de auto’s en iedereen wordt min of meer vergiftigt. Datzelfde gebeurt in ons lichaam wanneer de circulatie niet goed werkt.

Hier werkt de kleur groen voortdurend om het goede nieuws en soms ook het slechte nieuws rond te brengen. Ieder weefsel en ieder cel moet worden gebaad. De cellen voeden zich met een bepaalde golflengte van het licht in het bloed en zo kunnen we zien als een proces van wedergeboorte. Alles wat leeft moet steeds worden vernieuwd, we kunnen niet leven van oudbakken ideeën of een oudbakken religie of filosofie. Het principe van licht, dat ook het principe het mystieke, het mysterie is, brengt vernieuwing. “ Tenzij iemand wedergeboren wordt, kan hij het koninkrijk Gods niet zien”Maar sommigen mensen willen hun oude lichamen opnieuw geboren laten worden, hun oude botten laten verrijzen.

Wij willen principes laten herleven, een essentie die zich steeds opnieuw vormt, regeneratie wil zeggen dat we zo leven en werken dat we iedere dag met een schone lei beginnen. Dat wanneer we elkaar ontmoeten er geen vooroordeel is omdat we de vorige keer een verschil van mening hadden. Misschien lukt het niet direct, maar we kunnen het laten gebeuren. Alles is mogelijk, als de wil er maar is, is de wil om te aanvaarden, de bereidheid om te veranderen en mee te werken met het proces van verandering en vernieuwing.

Dit is de werking van het licht in ons zelf, het werkt in de organen waardoor wij functioneren. Mystieke organen, gebouwd volgens het ontwerp van kosmische technologie. We hebben een verbindingssysteem tussen onszelf en de verste ster.

Groen brengt ons rust en vrede en geeft net als geel een stimulans aan het denken. Als in een gezin iedereen iets anders wil, zet dan een heleboel planten in huis, geef ze sla te eten. Misschien verschillen ze nog van mening, maar er wordt geen ruzie gemaakt! Natuurlijk houdt groen ook verband met de natuur en de landbouw. En wanneer we denken aan vruchtbaarheid, dan denken we niet aan wat we uit de grond halen, maar hoeveel we erin brengen. Hoeveel investeren we in ons leven? Het gaat om de reserve die we kweken en de mogelijkheid die we kweken en de mogelijkheid om het principe van aanvaarding en verandering te hanteren.

In de verandering zit de wedergeboorte, maar voordat we bijvoorbeeld nieuwe gedachten in ons hoofd toelaten die van belang zijn, moeten we eerst ruimte maken. Ons hoofd lijkt vaak op een station vol gedachten die allemaal proberen een andere trein te halen. Ik heb nog nooit in India met de trein gereisd, maar zo zou je je hoofd kunnen voorstellen. Binnen zit iedereen met zijn hele hebben en houden en op het dak zitten er nog meer dan in één coupe. Vruchtbaarheid betekent dat het oude plaats moet maken voor het nieuwe.

En hoe ziet ons nieuw huis eruit? Staat het vol boeken en meubelen, hangen de wanden vol foto’s en prijzenkasten? Stappen we een soort museum binnen wanneer we thuiskomen, worden we steeds weer geconfronteerd met al onze levenservaringen of hebben we oude schoenen weggegooid? Wanneer we iets nieuws kopen zouden we steeds iets ouds moeten wegdoen, dat is een principieel principe. En wat voor ons oud is, is voor een ander misschien wel nieuw. Kijk eens naar de aarde en alle dingen die we daarin teruggooien. Denk eens aan de wagen die ons vuil ophaalt, alle potten en pannen en oude rommel verdwijnen in de aarde en na verloop van tijd maakt de aarde nieuwe grond van. Is het niet fantastisch? Hier werkt het licht in de duisternis.

Bij dit alles moeten we gebruik maken van onze wil. Willen we veranderen, willen we aanvaarden dat onze problemen door onszelf zijn veroorzaakt? Die problemen komen net zo goed uit onze briljante ideeën als uit stommiteiten voort. Kunnen we geloven in genezing, kunnen we geloven dat we daar waar oorlog is ook vrede kan komen? Kunnen we vertrouwen dat alles wat gedaan is ook weer ongedaan kan worden gemaakt? We moeten onszelf genezen en gebruik maken van onze ervaringen, het doet er niet toe hoezeer we daardoor in de war zijn geraakt. Misschien hebben we op dit moment psychiatrisch hulp nodig maar op een gegeven moment is het werk van de psychiater gedaan en moeten we zelf verder gaan.

En zo komen we na de circulatie toe aan discriminatie. De wil om te veranderen, de wil om te aanvaarden, de wil om in beweging te bljven, te vernieuwen en ook te discrimineren, d.w.z. Onderscheid maken. Als je daarover nadenkt is dit als het opstijgen van de kundalini, het opstijgen van de energie langs de ruggengraat. Het is een verrijzenis. We moeten leren onderscheid te maken tussen de dingen die bij ons willen binnenkomen. Te beginnen met het voedsel dat we eten. Dieren rukken planten uit de grond met wortel en al en eten de aarde er ook bij op. Zij eten alles met huid en haar. Wij maken alles netjes schoon, wij eten geen vieze dingen, maar we lezen wel in de krant. Over moord roof en mishandeling om over bepaalde blaadjes maar te zwijgen. De mensen die dit lezen eten waarschijnlijk uitstekend voedsel, maar kijk eens waar ze hun gedachten mee voeden. Discriminatie is een kwestie van hygiëne van onze gevoelens en gedachten en de manier waarop we leven, als de zorg van ons fysiek lichaam. Discriminatie werkt in het blauwe spectrum. Blauw houdt ook verband met spiritualiteit, het is het tegenovergestelde van rood. Rood leidt tot expansie en blauw heeft een samenbrengende kracht. Het brengt orde en is verbonden met het keel chakra.

Iemand die op geld uit is zal ten koste van alles uitproberen dat te krijgen en iemand die macht wil zal die macht ook krijgen. Dan is het nodig dat ze steeds de juiste keuze maken, maar hier is sprake van negatieve discriminatie. Als we een keus maken waardoor een ander moet lijden, gaan we zelf lijden aan het gif dat onze emotionele negativiteit door onze manier van handelen bij ons binnenbrengt, onze emotionele aard werkt door het endocrien klierstelsel en zo kan daar een ontwrichting ontstaan in het ritme van de spijsvertering en het ritme van het hart. Oorzaak dit alles is de wil die niet in evenwicht gehouden wordt door de andere delen van onszelf. We zeggen dit niet als kritiek maar als constatering, want als we in de spiegel kijken zien we onszelf.

Positieve discriminatie is dus heel belangrijk en het licht zal ons ook hierin stimuleren en activeren. De lichtbreking in het spectrum van ons voedsel, ons fysieke activiteiten, de werking van onze emoties, het intellect, de gedachten en de psyche zullen ons aanmoedigen tot grotere verlichting in ons systeem. En als we reageren op deze stimulans en daarmee constructief aan het werk gaan, maken we een verbinding met de schepping in onszelf. De keel staat in verbinding met het hart, het hart met de zonnevlecht, de zonnevlecht met de milt, de milt met het stuitchakra. We zijn een universele computer en wanneer we nog hoger gaan dan discriminatie komen we aan integratie.

Iedere goede tuinman weet wat integratie is. Hij brengt bloemen, planten, bomen en kruiden bij elkaar in een patroon dat past in de omgeving en de grond waarin ze groeien moeten. Er zijn kleuren en geuren, er is beweging door de wind, er is een integratie van allerlei verschillende onderdelen die met elkaar een absolute eenheid vormen. En soms ontmoeten we iemand die zijn eigen problemen heeft verwerkt tot een algehele ervaring waarmee anderen geholpen kunnen worden. Ook dit is integratie. Samenwerken van gedachten, gevoelens en oerdriften brengt de integratie tot stand. En wanneer we naar de problemen in onze samenleving kijken, zien we waarschijnlijk de weerspiegeling van de problemen die zich voordoen in ieder mens door gebrek aan integratie. Integratie houdt verband met de hypofyse, de belangrijkste klier in ons lichaam. De hypofyse, integreert alle klierwerkingen en houdt het endocrien klierstelsel in evenwicht. Deze klier werkt met de informatie van ons centraal zenuwstelsel en hierdoor kunnen we afstemming bereiken.

Misschien kunnen we alles ook eens bekijken als de snaren van een instrument? De rode snaar is de snaar van onze wil, de oranje van de assimilatie, de gele van de aanvaarding, de groen van de circulatie, de blauwe van discriminatie en de paarse van integratie. En iedere snaar moet worden afgestemd op eigen toonhoogte, omdat we zeggen dat ieder mens een ander golflengte heeft. Alle moeten worden afgestemd om in harmonie te zijn met de andere en als we dat gedaan hebben, moeten we ook nog in staat zijn om een akkoord aan te slaan, opdat alles heen het zuiver witte licht van de kosmos schijnt.

In theorie zijn we in staat ons af te stemmen in harmonie met het levensdoel kunnen we de problemen aanvaarden die zich voordoen en zo goed mogelijk werken met ons onderscheidingsvermogen en onze wijsheid. Zo kunnen we een evenwicht bereiken tussen de verschillende aspecten van onszelf en als die harmonie wordt bereikt, is er de vereniging van alle verschillende kleuren van het spectrum en schijnt het zuiver witte licht in ons. We hebben een visie nodig die Gods wil is, kunnen het ook de kosmische bedoeling noemen of het universele principe. De goddelijke wil en de menselijke tezamen. Dit zijn de twee uitersten van het levensspectrum. We kunnen ook spreken van de noordpool en de zuidpool, die de dynamische uiteinden ofwel polariteit van de schepping vormen. Dit is een mooi beeld van de lichtwerking in ons, de verlichting van het spectaculaire drama en panorama van alles wat is. En in hoeverre voel je je daarbij betrokken?

We bestaan uit licht, we zijn lichtwezens, er is niets in het universum dat niet uit licht bestaat. De zon heeft iedere voedingstof die we nodig hebben en de aarde dat is licht dat gecondenseerd is en samengesmolten is. Licht dat tot een vaste massa is geworden, doordat het zijn trillingsgetal heeft verlaagd, maar nog steeds licht dat op de juiste golflengte werkt in harmonie met zijn doel. Ziekte is licht dat uit zn evenwicht is geraakt, niet in harmonie met het ritme van het genezingsproces, dat licht betekent en leven.

Het licht schept de uitdaging en de mogelijkheden. En binnen de uitdaging en de mogelijkheden ook de mogelijkheid om te experimenteren en te ervaren. Dat is de reden waarom we niet houden van het woord zonde en het idee altijd verdoemd te zijn. Dat is verkeerd, we experimenteren en ervaren en dit alles is een groot leerproces, waarbij alles wat we doen weerspiegeld wordt via de bewegingen van het licht. Die weerspiegeling komt terug in kleur en geluid en vorm en dat worden de innerlijke bouwstenen van onze ervaringen.

Tot nu toe hebben we ervaring gezien als prettig en onprettig, pijnlijk of moeilijk. We zitten vast in de verwoording van de sensatie. Maar we zouden op een nieuwe, veel ruimere manier kunnen gaan denken over licht en donker. Begrijpen dat alle ervaringen belangrijk zijn, ervaren dat alles een betekenis heeft. Zelfs de kleren die we kiezen, de reis die we maken, de manier waarop we ademen, het geluid van onze stem, onze houding tegenover de ander. En altijd zouden we voorbereid moeten zijn om het onverwachte te ontmoeten, voorbereid zijn op de dingen waarvan we zelfs het bestaan niet kennen.

Op die manier kunnen wijzelf meewerken aan het mystieke proces van verlichting.

Lezing gehouden door Peter Goldman (Centre of New Directions at White Lodge Engeland) http://lightcoloursound.com 

 

 

For more info

Do you want more information about licht color and sound

 

Find this content useful? Share it with your friends!
%d bloggers liken dit: