Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Fonoforese

Fonoforese

Toepassing van kosmische stemvorken 

Alles is trilling. Frequenties zijn het onderzoeksgebied van nu en in de toekomst. Het belang ervan wordt steeds meer onderkend. Het is een gebied waar alternatief en regulier elkaar in de toekomst wellicht zullen vinden. Want hoewel er nog veel onbekend is over trilling en het effect ervan op ons lichaam en ons gevoel van welzijn, toch zijn er al veel mensen die de effecten wel degelijk merken. De stemming wordt veelal ­bewust of onbewust­ bepaald door de aanwezige trillingen. Het bewust opnieuw afstemmen op positieve trillingen kan zowel de stemming verbeteren als klachten verlichten. De negatieve gevolgen, zoals het wonen in de buurt van zendmasten zijn al wel bekend, hoewel nog niet erkend. De positieve gevolgen van trilling kun je vinden in de ontspanning die muziek geeft, maar kleuren hebben bijvoorbeeld ook allemaal hun eigen trilling. In de complementaire geneeskunde vinden we tegenwoordig veel apparaten die allemaal als overeenkomst hebben dat ze met frequenties werken. Het is echter jammer dat al deze apparaten ook met elektriciteit werken, wat op trillingsniveau weer een behoorlijke storingsbelasting oplevert. Er zijn echter ook een aantal manieren om mét frequenties maar zónder elektriciteit te werken. Een methode waarbij je met heel specifieke frequenties kunt werken zonder elektriciteit is door middel van stemvorken. In de twee vorige uitgaven van Beyond Medicine is ingegaan op de oorsprong en achtergrond van verschillende tonen en frequenties. Het gebruik van stemvorken die afgestemd zijn op de omwenteling van de planeten kwam hierbij als nieuwe mogelijkheid ter sprake. De algemene werking en het doel van fonoforese of toon punctuur is hierbij aan de orde gekomen. Hans Cousto heeft op dit gebied veel werk verzet, vooral op het vlak van het berekenen van de juiste frequenties, waarbij hij het verband vond tussen de oudste muzieknotaties (Ut queant la­xis) en de omwenteling van de planeten. Hij heeft dit alles uitgebreid gedocumenteerd in zijn boek “Die Kosmische Octave “. In Nederland werken nog weinig mensen met stemvorken, voornamelijk door de onbekendheid ervan. In dit artikel willen we daarom graag aandacht besteden  aan de verschillende stemvorken, en de praktische en therapeutische mogelijkheden onder de aandacht brengen. 
Mogelijkheden algemeen 
Als je bij tien mensen een stemvork op dezelfde manier gebruikt, zul je tien heel verschillende reacties krijgen. Zet een stemvork bij iemand op de borstkas, en de een zal zeggen:”Ik voel er helemaal niets van”, en een ander zal de trilling voelen tot in de toppen van zijn of haar vingers en tenen. Weer een ander voelt zich er ongemakkelijk bij, schiet verschrikkelijk in de lach, of voelt zich juist in de zevende hemel. Er bestaat daarom geen standaardbehandeling met stemvorken. “Als je veel honger hebt moet je veel eten, als je veel dorst hebt moet je veel drinken.” Als de harmonie in je leven en je lichaam ver te zoeken is kun je veel harmonische vibraties gebruiken. Het kan zijn dat iemand die pijn heeft de trilling van de stemvork in eerste instantie helemaal niet kan voelen (“hij doet het niet”), of maar heel even (“hij is al opgehouden”), terwijl de stemvork nog vibreert dat het een lieve lust is. Meerdere behandelingen kunnen een dergelijke plek weer ‘tot leven’ brengen, waardoor de energie in een dergelijk gebied weer gaat stromen. De persoon zal de trilling daardoor steeds beter gaan voelen. De tonen die in dergelijke gevallen het meest zijn aangewezen zijn de aardetonen ‘toon van de dag’, die bij het eerste chakra hoort, en een dynamiserende werking heeft, en de ‘toon van het jaar’, die bij het hartchakra hoort, en een harmoniserende werking heeft. De eerste stimuleert en activeert ongevoelige en pijnlijke plekken, terwijl de tweede verzacht en reguleert, en geschikt is bij pijn met ontstekingen. Ook kun je op deze manier meridianen stimuleren of reguleren. Door de trilling kun je ook plekken in het lichaam bereiken, waar je met behulp van massage weinig mee kunt, omdat ze te diep liggen of te pijnlijk zijn. Volgens de Ayurveda is één van de functies van het botweefsel het geleiden van geluiden ­dus trillingen door het lichaam. Bij fonoforese wordt ook veel gebruik gemaakt van de botten om de stemvorken op te plaatsen. De trilling verplaatst zich daardoor uitstekend. Daarnaast is er de mogelijkheid om storingen  in de aura te behandelen. De stemvorken kunnen dan langs het lichaam worden geleid, zonder dat ze op specifieke punten worden geplaatst. 
Werkingsgebied 
De verschillende stemvorken kennen allemaal hun eigen specifieke werkingsgebied. Zo kun je de stemvork gebruiken die past bij een specifiek gebied of een specifieke klacht. Zo gebruik je de toon van Mercurius bij ademhalingsproblemen, en bij problemen in het keelgebied en het arm en schoudergebied, en Pluto met de maan bij problemen met de geslachtsorganen, seksualiteit of menstruatie. Bij mensen die geen directe, fysiek aanwijsbare klachten hebben kun je met meerdere stemvorken werken, en meerdere plaatsen behandelen, zoals bijvoorbeeld de chakra’s. Deze kun je zowel rechtstreeks op de chakra’s, als bijvoorbeeld via de voeten behandelen. Je brengt de stemvork van het betreffende chakra in trilling, en plaatst het enkele minuten op het chakra. Als therapeut kun je merken of het lichaam de vibratie van de stemvork oppakt of (nog) niet. Je legt daarvoor de vingers van de vrije hand op het lichaam, ongeveer twee vingerbreedtes van de plaats waar de stemvork het lichaam raakt. Wordt de trilling doorgegeven dan voel je de trilling op die plaats. Voel je niets, dan is de blokkade nog niet opgeheven. Je kunt zowel meerdere plaatsen met één stemvork behandelen, als één plaats met verschillende stemvorken.
Via het gehoor 
Een andere manier om met de stemvorken te werken is via het geluid. Het geluid dat de stemvorken voortbrengen is zacht en subtiel. Er zijn twee manieren om hiermee te werken: via de oren en via de resonantie in de borstkas. Als iemand ontspannen ligt houdt je de stemvorken dicht bij de oren, en beweegt ze heen en weer. Dat kan zowel links als rechts gelijktijdig, om en om, en van voor naar achter en van verder weg naar dichterbij . Je kunt bijvoorbeeld alle chakratonen één
 voor één gebruiken, waarbij je alle chakra’s doorloopt, van het eerste tot het zevende chakra. Een intense beleving en diepe ontspanning zijn het gevolg. Ook kun je de stemvorken op de borstkas plaatsen. De tonen voel en hoor je zo tegelijkertijd. Het mee’zingen’ van de tonen 
kan zeer bevrijdend werken, en is een goede start voor 
therapie of meditatie. De toon die hiervoor het meest
gebruikt wordt is de ‘OM’­stemvork, met een frequentie 
van 136,10 Herz. Dit is de frequentie die overeen kom met het aardejaar, de omwenteling van de aarde om de 
zon. Deze toon is ook de toon waarop Indiase monnik en 
hun meditaties afstemmen: het is de ‘toon die altijd 
klinkt’. 
Welke frequenties te gebruiken?
De twintig tonen zoals Hans Cousto die heeft berekend 
naar de omwenteling van de aarde, de maan en de 
planeten zijn onder te verdelen in vier categorieën: de 
tonen van de aarde (4), de tonen van de maan (7), de 
tonen van de planeten (8), en de toon van de zon (1).
Veel van deze tonen kennen rechtstreekse analogieën 
met andere systemen, zoals de elementenleer, de 
chakraleer, kleurentherapie en astrologie. Andere tonen 
worden vooral intuïtief ingezet, zoals de verschillende 
tonen van de maan.
. Wil je mee resoneren met de kracht van een bepaalde 
planeet, dan plaats je de betreffende stemvork op de 
borstkas, en zingt of neuriet de toon mee. Je versterkt op 
deze wijze specifieke eigenschappen, net zoals je dat 
doet door deze stemvorken op andere plaatsen op het 
lichaam te plaatsen of langs het lichaam te bewegen.
Enkele eigenschappen zijn bijvoorbeeld:
• Maan: toelaten van emoties, stimuleren libido,
ondersteunen menstruatiecyclus
• Mercurius: communicatie en ademhaling
• Venus: Samenwerking, van jezelf met anderen,
maar ook van systemen in het lichaam
• Mars: Wilskracht en afweer
• Jupiter: Vertrouwen en enthousiasme, de lever
• Saturnus: Afbakenen van grenzen, de huid,
sterke botten
• Uranus: Plotselinge veranderingen,
zenuwklachten en onrust
• Neptunus: Loslaten en reinigen
• Pluto: Emotionele conflicten verwerken, geslachtsorganen. De twintig stemvorken. Werken met alle twintig 
stemvorken is geschikt voor therapeuten met veel
ervaring, of zij die puur intuïtief werken. 
Conclusie 
Fonoforese is een zeer interessante nieuwe methode om 
met frequenties, maar zonder elektriciteit te werken.
Hoewel er al veel te vertellen is over fonoforese staat de 
ontwikkeling van de praktische toepassingen van deze 
therapeutische stroming in Nederland en België nog in
de kinderschoenen. De komende jaren zullen we hier 
echter zeker meer over gaan horen. 

tvnr © 2023. All rights reserved.