Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Contact met je ziel

Het contact met je ziel vinden is een begrip vinden dat diep vanuit je eigen gevoel en leefwereld zich vertoont aan anderen. We werken toe aan heelwording wanneer we de balans vinden van onze eigen ongemakken. Onze ziel kan zich uiten via het fysieke lichaam. Het reageert op impulsen die van buiten naar binnen komen en andersom. Een veelvoorkomende ervaring die we herkennen is vanuit ons zenuwstelsel (buikgevoel) iedereen heeft die ervaring wel eens ondervonden. We zeggen buikgevoel daar de zonnevlecht (chakra) zeer essentieel is in haar werk. In alle opzichten door de ervaringen die we opdoen zullen we assertief reageren of we worden juist stil in onszelf. Zien we onszelf dan zo graag ? Ieder van ons wil graag uitreiken naar een andere bewustwording zowel voor onszelf als voor anderen. Dit speelt in ieder van ons af. Het belangrijkste in dit geheel is : waar stemmen we ons op af en willen we dit nog wel ? Zijn het verlangens, begeerten, of ben je de weg een beetje kwijt en ben je gefrustreerd over de manier waarop je als mens wordt benaderd. Er spelen vele mogelijkheden af die je of direct ziet bij je zelf of juist verborgen liggen om aangewakkerd te worden. Wij mensen zijn allemaal op zoek naar zaken in onszelf waarvan we willen ontdekken waarom ze gebeuren in dit leven. We willen onze rust vinden en onze goddelijke onrust ontdekken. Sommigen onder ons hebben dat vanuit zichzelf en willen diepgang en ontdekken waarmee ze willen werken. Zij werken vanuit de goddelijke vonk . Harmonie in jezelf betekent ook de kosmische wetten erkennen en zien wat daaraan verbonden ligt . Deze natuur ( kosmische ) wetten of bepaalde graden van bewustzijn kunnen plots ontstaan, tot dan blijven ze gesluierd totdat de andere kant van de spiegel bekeken is. Eenmaal je de spiegel gezien hebt, leer je om te gaan met deze onzuiverheden en tracht je dit of weg te stoppen of te zien waaraan gewerkt mag worden . Deze processen verlopen niet zomaar, het kan zelfs je hele leven in beslag nemen, dat je aangeraakt wordt door een soort van zaadjes die telkens terugkomen totdat je een uiteindelijke beslissing neemt. Beloftes vanuit de andere sferen kunnen als déjà-vu’s plots aan de oppervlakte komen. Als kind is er contact met de spirituele wereld (dit heeft te maken met haar ziel die nog niet volledig ingedaald is, kosmische energie energetisch naar een dichtere frequentie toe ) dan gaan we zien en als kind ben je soms bang omdat je deze niet begrijpt, andere kinderen daarentegen hebben van nature een hoger bewustzijn en begrijpen dit als hun eigen innerlijke weg en aanvaarding. Vanuit die ervaring zal het kind naar volwassenheid groeien en de keuzes maken in het leven om de eigen individuele innerlijke processen te begrijpen , doorleven en veranderen wat mogelijk is. Dit is voor velen een nog niet te vatten item, maar mondjesmaat komt hier verbetering in. Ook als kind kunnen we ons zelf vastzetten door traumatische ervaringen. We creëren op die manier onbewust een manier van denken , waardoor we een verstoring in onze visie krijgen. We noemen dit ook wel kronkels. Door bepaalde manieren van denken kunnen deze verstoringen door de persoon wederom ontdekt worden. Ook is er een methodiek om deze verstoringen aan de oppervlakte te brengen. Dit noemen we werken met het licht principe. In de huidige tijd willen we direct uit onze problemen komen en artsen/specialisten menen dit door bijvoorbeeld antidepressiva te geven. Het werkt want er is veel afgevlakt, geen emoties meer en de mensen zijn gemakkelijker hanteerbaar. Dit noem ik werken vanuit onmacht de ander te helpen, hoe graag men dit ook wil. De concentratie van deze medicijnen is te hoog, waardoor het contact met de ziel min of meer op de achtergrond raakt is mijn mening. Het kan je in feite niet meer helpen vanuit de bron. Het gevolg is dat je verder in psychische problemen komt. Het is om die redenen dat je verslaafd bent geworden aan de medicatie. Om die redenen alleen al zal samenwerking tussen artsen/specialisten en lichtwerkers (met gedegen opleiding) samen mogen werken. Harmonie vinden in jezelf doe je samen met alle mogelijkheden die er zijn. Die jouw de waarheid in jezelf waarderen en je te dragen naar bewustwording en andere mogelijkheden die voor jouw aanwezig zijn en passen in jouw leefwereld.
Painted By Annie Rieu 2005
Find this content useful? Share it with your friends!
%d bloggers liken dit: