Ken u zelf – know your self

nieuws poems

Wie kan van zichzelf getuigen : Ik heb de Pilatus, de Caïphas, de Petrus en de Judasfiguur in mij volkomen gekraakt, de nek omgedraaid ? Who can testify for themselves : I completely destroyed, wrung the neck of the Pilate, the Caïphas, the Peter and the Judas figure in me ?
Jozef Rulof ~ Vraag en Antwoord boek deel III

Geef een reactie

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.