Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Ons immuunsysteem

Ons Immuunsysteem

Om het immuunsysteem te begrijpen is het ook noodzakelijk dat we kennis hebben van het elektromagnetisch lichaam bij mensen naast het natuurlijk lichaam. Ons stelsel is opgebouwd uit vele lagen (niveaus) Het is bijvoorbeeld bekend dat mensen met psychische of mentale stoornissen ook een zwak immuunsysteem hebben. Dat is al een indicatie dat ons fysiek lichaam op het mentale en emotionele van de mens reageert. We kunnen daarom ons ook afvragen waar komen deze psychische problemen vandaan? In esoterie gaan we uit via het interdimensionale niveau. Het is de dimensie na mens/aarde wat de derde dimensie genoemd wordt. de 4e dimensie is het astrale waar ook onze intuïtie huist. Hogere verbindingen zijn dus de ziel, geest en de kosmos. Het astraal lichaam geeft de vertoning weer van onze blauwdruk (dat wat we te doen hebben dit leven) Men kan dit immuunsysteem via onze handen in balans brengen. Daarvoor mag je ook begrijpen dat het lichaam zelf 7 ritmes heeft van mobiliteit, regeneratiesysteem, spijsvertering stelsel/elimineren, circulatie/ademhaling, klierstelsel, zenuwstelsel en het coördinatie/integratie systeem. Alles verloopt via ritme via de organen en andere gespecialiseerde cellen. Zowel bij het mobiliteitssysteem en het coördinatiesysteem vindt er een elektromagnetisch trekkingskracht plaats. De wervelkolom dient als schakelkast waar ook o.a. vorige levens verkleefd kunnen zitten.

tvnr © 2023. All rights reserved.