Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Ons leven georkestreerd via het fysiek lichaam

Vanuit de ziel wordt ons leven georkestreerd via het fysiek lichaam en ook via de onzichtbare lichamen. Met onzichtbare lichamen bedoel ik onze emoties, onze gedachten, en de hogere lichamen die we ook wel dimensies noemen. Astrale dimensie bijvoorbeeld is een belangrijke factor hierin. Deze is nauw verbonden met de lagere dimensies en kan ervoor zorgen dat ons fysiek lichaam reageert op de verschillende uitingen die de ziel als bron naar voren kan brengen. Hebben we een psychisch (astraal) probleem dan uit dit zich in o.a. rugklachten of longklachten etc.. afhankelijk van het ongemak dat zich voordoet. Dit is niet altijd even gemakkelijk te ontdekken door een arts/specialist daar zij voornamelijk gericht zijn op fysieke problemen. Zo kan het gebeuren dat een patiënt(e) blijft zwemmen in zijn/haar psychisch probleem. Artsen doen op het fysieke vlak hun uiterste best en zijn daar erg goed in mede ook door huidige technieken.

Een voorbeeld : rugproblemen. De ruggenwervelkolom is het verlengstuk van de hersenen. Hebben we hier problemen dan kan het zijn dat de spiertonus van bepaalde spieren zo hoog of zo laag ligt dat daardoor bepaalde wervels uit hun balans raken. Het gevolg : rugklachten. Bepaalde technieken in Nederland – Dr Sicketsz methode – behandelen de rug in zijn geheel door manipulaties met hand of rubberen beitel (onderrug). Door deze techniek toe te passen werd ontdekt dat bepaalde fantoompijnen opgeroepen kunnen worden m.a.w. herinneringen van bepaalde gebeurtenissen op het fysieke vlak komen dan tijdelijk terug maar ook op het psychisch vlak zullen er ook bepaalde facetten kunnen terugkomen. Raadzaam is om een psychotherapeut of psycholoog te laten onderzoeken welke psychische problemen er aan vast hangen. We kijken dan terug in ons verleden welke factoren zich afspelen en hoe onze attitudes waren/zijn t.o.v. de wereld en medemens.

Nu is er vanuit de esoterische wetenschap bekend dat ons lichaam echo’s produceert en vasthoudt totdat er een bewustwording plaatsvindt van het probleem of herkenning van het zelf. Deze echo’s vindt om de 7 jaar plaats (onze cellen vernieuwen ook ieder 7 jaar). Vandaar ook dat de eerste 7 levensjaren de belangrijkste zijn qua gebeurtenissen. Dit bepaalt ons verdere leven. Het is o.a. dit fenomeen dat ervoor zorgt dat we vaak in herhaling vallen totdat we het kunnen verklaren en los kunnen laten. Deze bewustwording is niet van de ene op de volgende dag gemanifesteerd. Het besef dat dit gebeurt, kan al zeker helpen (gewoon even terug denken : ‘wat is er 7 jaar geleden gebeurd, en 14, en 21, enzovoort, dit geeft een ‘aja’ ervaring en helpt bij de eigen bewustwording. Daarom kan een arts/specialist en ook vanuit de alternatieve geneeswijze begeleiden doch is het de bedoeling dat iedere mens het zelf ontdekt. Verwacht dus niet van begeleiders dat zij ervoor gaan zorgen dat de ongemakken morgen allemaal weg zijn en dat je verder zonder pijn kan leven. Beloftes worden soms gedaan om de patiënt gerust te stellen, medicijnen kunnen in lichte mate helpen mits de verbinding met de ziel in stand blijft.

De wonderen zijn de wereld nog niet uit. Het kan zijn dat er toch iets manifesteert waardoor de bewustwording van cliënt zich kan voltrekken. Voor mensen met psychische klachten kan er meer tijd nodig zijn daar die 7 jaar met haar echo’s als een soort herhaling heel sterk binnenkomen. Die bewustwording vergt tijd en onderzoek in zichzelf en wellicht een lange ondersteuning. In de huidige samenleving wordt er verondersteld en gepusht om mensen morgen alweer aan het werk te zetten terwijl er heel veel innerlijk werk nodig is bij psychische problemen, aanvaarding is belangrijk en vergt tijd, hier mag meer rekening mee gehouden worden in de huidige maatschappij.

Geboortetrauma’s die niet opgemerkt of niet goed opgevolgd werden, geven de mens levenslange moeilijkheden en eisen adequate zorg. Zo’n echo gaat veel dieper en manifesteert zich doorheen het gehele lichaam. We kunnen zelfs als gehandicapt kind op de wereld komen hierdoor en dit moeten doormaken met alle gevolgen erbij. Het hoort bij de levensweg van die persoon.

Een goede therapeut zal je ondersteunen zodat je zelf ontdekt waar jouw probleem zich voordoet. Door gebruik te maken van zijn kennis en ervaring kun je beetje bij beetje bewust worden van je eigen problematiek. Het gaat erom dat je niet afhankelijk wordt maar inzicht krijgt en keuzes maakt. Respect en menselijkheid vanuit de omgeving. Vanuit dit perspectief is deze methode zeer complementair voor alle andere technieken en geneeswijzen.

Find this content useful? Share it with your friends!
%d bloggers liken dit: