Wie kan van zichzelf getuigen : Ik heb de Pilatus, de Caïphas, de Petrus en de Judasfiguur in mij volkomen gekraakt, de nek omgedraaid ? Who can testify for themselves : I completely destroyed, wrung the neck of the Pilate, the Caïphas, the Peter and the Judas figure in me ?

Jozef Rulof ~ Vraag en Antwoord boek deel III

The Biggest art of love is fear, when we understand this there is only respect and love

Johan van de Sande

A fish asked a fish WHERE IS THE OCEAN ? the answer of the other fish YOU ARE IN THE OCEAN

Johan