Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Trefpunt Voor Nieuwe Richtingen

We gaan het niet hebben over spiritualiteit maar over de verandering van de mens. We hebben door de eeuwen heen veel dogma’s gecreëerd. Hierdoor zijn veel misvattingen ontstaan, collectieve en/of persoonlijke kronkels over hoe wij momenteel ons leven leven. Anderzijds zijn er signalen genoeg dat mensen trachten de samenleving te veranderen. Kleine groepen uitten hun ongenoegen door onrust in de samenleving te brengen.  Andere mensen komen nadien samen om hun ongenoegen op die acties te uiten en medeleven te tonen voor de pijn die dit heeft aangericht. We zien ook dat bedrijven trachten de macht over het volk te krijgen maar ook deze loopt op haar laatste benen.  We willen onze kinderen op een oprechte manier opvoeden en niet volgens het elan van wat ons als standaard wordt voorgeschoteld via media (reclame etc..)  Ook ons voedsel waar nogal veel mee geëxperimenteerd wordt, mag beter aan banden gelegd worden. Er zijn veel alternatieve methodieken om rijk voedsel te verkrijgen. De farmaceutische industrie probeert door manipulaties haar product aan de man te brengen met alle gevolgen van dien. Uiteraard kunnen we nog meer zaken naar voren brengen die ons geluk als mens in de weg staan. Samen kunnen we meer doen voor de mensheid en de planeet.

Trefpunt Voor Nieuwe Richtingen wil een ankerpunt zijn voor degenen die behoefte hebben aan ondersteuning. De bedoeling is om de signalen vanuit jezelf (ziel) te ontdekken en er opnieuw naar te gaan luisteren.  We stellen methodieken voor om de mens hierbij te ondersteunen en vooruit te helpen. Deze zijn nodig wegens onbegrip vanuit de reguliere zorg voor bepaalde ongemakken. Gelukkig zijn ook deze vormen aan het veranderen en is er behoefte aan uitleg en gedegen kennis. TVNR (Trefpunt Voor Nieuwe Richtingen) tracht middels cursussen, workshops en lezingen ook deze mensen te bereiken. Op donderdag ben ik beschikbaar voor een gesprek, na afspraak.

Ik zelf heb talenten in volgend aanbod :

  1. Kleurentherapie en klanktherapie
    Holistisch coaching: vanuit de aloude wijsheid kan men je een richting geven waarmee je verder kan.
  2. Holistisch trainen: loopcoaching
  3. stoelmassage: een snelle en uiterst relaxede manier om jezelf weer lekker in je vel te voelen.
Find this content useful? Share it with your friends!
%d bloggers liken dit: