Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Planning workshops binnenkort

Workshops:

1: Tijdens je kinderjaren leer je gedurende het jonge leven van alles te begrijpen maar er is niet altijd duidelijkheid. Door deze ervaringen hebben we een eigen visie en wereldbeeld gecreëerd. Hierdoor speelt er o.a. in ons zelf vragen die onbeantwoord blijven. We onderzoeken onze emotionele, mentale vaardigheden via het interdimensionaal systeem wat ook wel de overbrugging is naar hogere verbindingen die in ieder aanwezig is.

2: Volgens de schaal van Pythagoras werken we met 2 stemvorken. Deze stemvorken worden ook wel bodytuners genoemd. Het is de zonnetoon en aardetoon die we samen gebruiken wanneer deze samen aangeslagen worden ontstaat er de basis AUM toon. Bij gebruik van healing worden deze frequenties geïntegreerd in ons psychisch systeem. We leren hier hoe deze te gebruiken op een zo eenvoudig mogelijke manier.

3: Willen we werken met onze intuïtie is het raadzaam om te ervaren en te weten wat en hoe deze intuïtie werkt. In deze workshop belichten we ons bewustzijnswiel, onze intuïtie, wat gebeurt er tijdens onze slaap. Hoe kunnen wij door middel van meditatie, klank en kleur deze benaderen en elkaar ondersteunen.

4: Opbouw aura en de kosmische druk van verandering. De aura is in een voortdurende beweeglijke staat van zijn. Wanneer we druk ervaren is er een mogelijkheid deze te belichten. We werken dan naar een stiltepunt. Onze hersenen staan centraal hierin. Het hart volgt zijn weg om deze stiltepunt stilletjes te benaderen. Meditatie is een hulpmiddel bijvoorbeeld maar ook Yoga. Yoga bijvoorbeeld veroorzaakt een bepaalde trilling op een specifiek gebied. Onze ogen gebruiken we om te leren zien waar deze druk in de aura zich bevindt. Kortom het lijkt mij zelf een boeiende workshop die ik zelf zie als een uitdaging.

Wie is Johan:

Johan heeft sinds zijn kinderjaren contact met hogere wezens die hem begeleidt hebben om eerst zelf zo zuiver mogelijk te leren leven. Hij zegt zelf: “Het is geen gemakkelijke opdracht” Tijdens deze begeleiding kwam hij hierdoor in contact met een internationale school voor spirituele psychotherapie te Engeland (school for new directions ) waar Peter Goldman directeur is. Ook heeft hij daar kleurentherapie cursussen gevolgd onder leiding van Pamela Blake-wilson. Johan was ook lid van het MIACT (member international association color therapist) Door overlijden van Theo Gimbel (kleurspecialist ook bekend in Rusland) in 2004 is deze lidmaatschap beëindigt.

Alle workshops zijn gebaseerd om de ervaringen beter te leren begrijpen en nieuwe mogelijkheden te ontdekken d.m.v. healing en meditatie en esoterische onderricht. Hij geeft alle lessen volgens zijn intuïtie.