Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

werken volgens aloude wetenschap

De esoterische mens is zich altijd bewust geweest van energie velden in en om het lichaam heen. In onze tijd bevestigt de wetenschap dat alle materie een vorm van energie is binnen een energiepatroon. Dit is een belangrijk uitgangspunt wanneer we ons willen verdiepen in de gezondheid van de mens en ons afvragen hoe ziekte ontstaat. De reguliere geneeskunde behandelt ziekteverschijnselen, maar betrekt deze nauwelijks op de denkwereld van de mens of op de ziel, ziet geen oorzakelijk verband met het fysieke gebied of met de omgeving. Dramatische gebeurtenissen van nu of uit het verleden, negatieve emoties, of een leven uitsluitend gericht op de bevrediging van de zintuigen, kan de chemische werking van het lichaam verander en en ziekte veroorzaken. Symptomen zijn het resultaat van spanningen, maar niet de oorzaak. De meeste patiënten hebben vooral de behoefte aan goede raad en begrip. Ziekte wil zeggen dat de communicatie tussen de lichaamsfuncties, d.w.z. de verbinding tussen de verschillende niveaus van energie is verstoord. Met andere woorden: tussen het ene niveau van bewustzijn en het andere, tussen het metafysieke deel van onszelf, de ziel, het stoffelijk lichaam en het bewustzijn. Wanneer de reguliere geneeskunde ons niet kan helpen is het mogelijk dat de patiënt het gevoel krijgt met lege handen te staan en geen hoop meer heeft op herstel. Het is van allergrootste belang dat de mens begrip krijgt voor de universele wetten, de natuurwetten die zich richten op het natuurlijk welbevinden van de mens op elk gebied. De wetten die de gezondheid van lichaam, emoties, denken en ziel leiden. Er zijn leringen die de mens begrip bijbrengen, hoe zijn gezondheid terug te vinden, hoe die te behouden en ook hoe de verschillende chronische ziektes te vermijden die op dit moment heersen. De mens is meer dan een fysiek lichaam dat functioneert via de hersenen, het zenuwstelsel en de vijf zintuigen. De mens leeft op verschillende gebieden van bewustzijn. De wetenschap noemt dit energie velden. Sommigen zien dit als kleuren, zien een patroon dat we de aura noemen. De energie velden die het lichaam onthullen, deze aura, zeggen iets over de geschiedenis en het karakter van de mens, over zijn mentale, emotionele en spirituele gezondheid. De mens leeft binnen dit energiepatroon, dat voortdurend veranderd, naar gelang zijn denken, leven en handelen. De vibrerende energie van de aura is van invloed op voorwerpen, personen, een huis of een plaats waar we werken. deze energie schept vibraties in de atmosfeer, die harmonisch of verstorend kunnen werken. wij op onze beurt worden beïnvloed door de omgeving, door de natuur om ons heen, door mensen en gedachten, gebouwen en kosmische stralingen. Ontbreekt het ons aan filosofie, een filosofie die ons helpt de wetten te begrijpen die het leven leiden en beschermen, dan zullen ziekte en sociale problemen zich blijven voordoen. De wereld van ons denken en de spirituele aard van de mens spelen een veel grotere rol in ons leven dan de meesten van ons zich bewust zijn. Leven zonder begrip voor onze spirituele aard maakt ons ziek en ongelukkig, maakt dat de ziel de juiste waarden niet naar voren kan brengen. Overmand door emotionele problemen zullen angsten, jaloezie, haat en hebzucht maken dat de mens agressief in het leven staat.

Begrip voor de kosmische wetten en de functies van ons spiritueel deel zal ons inzicht verdiepen in de vreugden, maar ook in het verdriet in ons leven. De aardse ervaringen van de mens maken deel uit van de evolutie. Ze zullen ons helpen opnieuw te ontwaken voor het wonder van het leven en ons de bedoeling onthullen van het menselijk bestaan.

Vanuit dit begrip werkt Johan van de Sande met kleurenbalancing en kijkt hij naar ziekte vanuit deze aloude wijsheid. Het zien als de mens als een spiritueel wezen, gemanifesteerd in de materie, geschapen en geleid door het hogere kosmische bewustzijn, dat we ook wel God noemen.

Add Comment